บริษัท กาน้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

TIPS OF NEEDLES

ข่าวสาร

ปากกาเขียนหนังจาก Kanar สำหรับใช้วาดหนังหรือเขียนเพื่อสำหรับตัดเย็บ หมึกสีเงิน ช่วยให้เห็นในการวาดได้ดี