บริษัท กาน้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

TIPS OF NEEDLES

ข่าวสาร

เข็ม SERVE เข็ม SAN

เข็มพิเศษ หรือเข็ม SAN จาก  Groz-Beckert ประเทศเยอรมัน
SAN ย่อมาจาก Special Application Needles 

โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท
  1. เข็ม SAN 5  ใช้สำหรับเย็บเบาะรถ หรือกลุ่มของ Automotive 
  2. เข็ม SAN 6  ใข้สำหรับเย็บยีนส์  
  3. เข็ม SAN 10 ใช้สำหรับเย็บผ้าบาง
โดยที่เข็ม San 5 และ San 6 จะเป็นเข็มทองหรือที่เรียกว่า GEBEDUR

ส่วนของเข็ม ตระกูล DV 
  • DVx57 หรือ 62x57 เข็มลาดึงยาง (ร่องเข็มเป็นเกลียว) สำหรับเย็บเอวกางเกง)
  • DVx59 หรือ 62x59 เข็มลาดึงยาง (ร่องเข็มเป็นเกลียว) สำหรับเย็บเอวกางเกงหรือเย็บที่นอน
  • DVx59 จะยาวกว่า DVx57 2.8 มิล ในการทำงานเหมือนกัน 
  • DVx63 หรือ B63 เข็มจักรลา 2เข็ม 3เข็ม ทำหน้าที่เหมือน UY128 (ใช้แทนกันได้แต่อยู่ที่การ set up ของจักร )